Objectiviteit biedt de volgende diensten aan:

*  Verzuimbegeleiding en arbozorg (volledig volgens Wet Verbetering Poortwachter)

– Kort verzuim

– Casemanagement

– Verzuimregistratie (applicatie via internet)

– Reïntegratie 2e spoor

*  Managementondersteuning

*  Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

*  Beroepsgerichte keuringen, zoals brandweer-, chauffeurs- en duikerskeuringen

*  Verzekeringskeuringen

*  Medische check-ups, zowel particulier als bedrijfsmatig

*  Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)