Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

 

De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Wat zijn nou de voordelen van een RI&E en wat moet er allemaal in staan?

Hoe werkt de RI&E?

De RI&E is een zoektocht naar verbeterpunten. En met verbeteren ben je nooit klaar. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines, een nieuw gebouw of een reorganisatie) moet er ook een nieuwe RI&E komen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Aan de slag met de RI&E

Stap 1: Inventarisatie
Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst. U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenaamde RI&E-instrumenten (kijk hiervoor op www.rie.nl).

Stap 2: Evaluatie
Als u alle risico’s op een rij heeft gezet, maakt u een evaluatie. Hoe groot is het risico? Daarbij sorteert u de risico’s: de belangrijkste bovenaan. De digitale instrumenten helpen u bij het evalueren van de risico’s.

Stap 3: Plan van aanpak
Bij een Risico-inventarisatie en -evaluatie hoort een plan van aanpak. Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s op te lossen.

Stap 4: Toetsing
Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet erkend RI&E instrument? Dan moet u uw RIE laten toetsen. Objectiviteit kan u daarbij helpen.

Stap 5: Aan de slag!
Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heeft u nog niets veranderd aan de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus.

Wettelijke verplichting

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is dus verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Met een RI&E van Objectiviteit bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.